450. Det er så mange menstruasjonssykluser, i gjennomsnitt, en kvinne opplever i løpet av livet. Under de ulike fasene av syklusen endres hormonnivåene i takt med det generelle velværet. Energi, seksualdrift, sult – ja, til og med kroppsstyrken endres samtidig som hormonbalansen i kroppen gjør det.

Vi vet at den som kjenner menstruasjonssyklusen sin, og som vet hva hun kan forvente – før og under – de ulike fasene i syklusen, har betydelig større sjanser til å maksimere eget velvære. Samtidig kan vi konstatere at kunnskapshullene er store og at det er mange som ønsker at de visste mye mer.

Rapporten Own your cycle er laget i samarbeid med YouGov for å belyse norske kvinners velvære, kunnskap, vaner og holdninger knyttet til menstruasjonssyklusen – i håp om å bidra til verdifulle diskusjoner, mer kunnskap og økt forståelse. Målet er å hjelpe flere til å ta eierskap til eget velvære ved å forstå hele syklusen.

Innholdet i rapporten kan brukes gratis, enten det er privat eller i media, med henvisning til Libresse/YouGov. Du finner pressekontakt eller høyoppløselige bilder i Essitys (selskapet bak Libresse) presserom.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet YouGov. I perioden 19/12-02/01 2023 ble totalt 795 intervjuer gjennomført via internett med norske kvinner i alderen 18-60 år.

Rapportens innhold