Menstruasjonssyklusen og søvn 

I menstruasjonsfasen sover vi – kanskje ikke så overraskende – som dårligst. Så mange som fire av ti (40 %) oppgir at de ikke sover så godt eller ikke godt i det hele tatt i denne fasen, mot en knapp firedel (21–25 %) i de tre andre fasene.  

Hovedårsaken til at vi sover dårlig i menstruasjonsfasen, er menssmerter (41 %), etterfulgt av mage- og tarmplager (27 %). Halvparten (51 %) av den yngste målgruppen på 18–29 år oppgir menssmerter som hovedårsaken til dårlig søvn. I aldersgruppen 45–60 år er det tilsvarende tallet 29 %. Bekymring for at det skal komme flekker på pysjamas eller laken (25 %), generell uro (23 %) og problemer med å sovne (20 %) er andre vanlige årsaker til at vi sover dårlig i menstruasjonsfasen. 

40 % sover ikke så godt/ikke godt i det hele tatt i menstruasjonsfasen. Menssmerter er hovedårsaken til dårlig søvn i menstruasjonsfasen.

De vanligste tiltakene for bedre søvn 

Så hva gjør vi for å prøve å oppnå bedre søvn når vi blør? Det vanligste er å ta smertestillende før sengetid (30 %) og å velge en mensbeskyttelse som beskytter ekstra om natten (29 %), etterfulgt av å holde soverommet mørkt og svalt (25%) og å tilpasse sovestillingen (24 %).  

Kvinner i aldersgruppen 30–44 år bruker smertestillende i noe høyere grad (32 %), sammenlignet med eldre, hvor 27 % av 45–60-åringene tar smertestillende for å sove bedre.

En tredel (29 %) endrer ikke på noe for å kunne sove bedre under menstruasjonen.

I Norge regner vi med at vi i gjennomsnitt sover over en halvtime (35 minutter) kortere per natt i menstruasjonsfasen sammenlignet med når vi ikke har mens.

Fire av ti (39 %) sover 7 timer eller mer i menstruasjonsfasen, mens nesten seks av ti (57 %) sover 7 timer eller mer når de ikke blør.

Undersøkelsen er gjennomført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet YouGov. I perioden 19/12-02/01 2023 ble totalt 795 intervjuer gjennomført via internett med norske kvinner i alderen 18-60 år.

Vi sover i gjennomsnitt 35 minutter kortere per natt i menstruasjonsfasen