Menstruasjonssyklusen og kosthold

Mange av oss merker en forandring i appetitt eller matpreferanser i de ulike fasene i menstruasjonssyklusen. Det gjelder først og fremst i menstruasjonsfasen, da an drøy tredel (38 %) opplever at appetitten og/eller preferansene endres. I lutealfasen er det tilsvarende tallet 14 %, mot 9 % i eggløsningsfasen og 9 % i follikkelfasen. 

Også her er det tydelige forskjeller mellom ulike aldersgrupper. Mens nær halvparten (44 %) av de mellom 18 og 29 år merker en forskjell i menstruasjonsfasen, er tilsvarende tall i aldersgruppen 45–60 år bare 30 %.  

For 38 % endres appetitten eller matpreferansene i menstruasjonsfasen 

Når det gjelder hvordan man spiser i de ulike fasene, er trenden klar: kvinner spiser minst sunt i menstruasjonsfasen. Nest minst sunt spiser man i lutealfasen, som er fasen som går forut for menstruasjonsfasen.  

I menstruasjonsfasen oppgir fire av ti (40 %) at de ikke spiser like sunt eller ikke sunt i det hele tatt. Tilsvarende andeler for lutealfasen, omtrent dag 15–28 i menstruasjonssyklusen, er 22 % for follikkelfasen og for eggløsningsfasen 19 %.

Yngre kvinner spiser mer usunt enn eldre kvinner i menstruasjonsfasen. Mens nesten halvparten (45%) av kvinnene i aldersgruppen 18–29 oppgir at de ikke spiser like sunt eller ikke sunt i det hele tatt i denne fasen, svarer en tredel (34%) av kvinner i alderen 45–60 det samme.

Yngre spiser mer usunt enn eldre i menstruasjonsfasen 

Bare 16 % oppgir at de iblant tilpasser kostholdet etter hvor i menstruasjonssyklusen de befinner seg. Over halvparten (53 %) tilpasser aldri kostholdet etter menstruasjonssyklusen, mens en firedel (24 %) ikke gjør det så ofte. I aldersgruppen 45–60 år er det så mange som seks av ti (62 %) som aldri tilpasser kostholdet etter menstruasjonssyklusen, mens det tilsvarende tallet blant 18–29-åringene er 45 %. 

I kontrast til dette ønsker hele 50 % at de hadde hatt bedre kunnskap om hvordan de kan optimalisere kostvanene gjennom hele menstruasjonssyklusen, mens andre ikke ønsker det (33 %) eller svarer at de ikke vet (18 %). To tredeler (64 %) av 18–29-åringene skulle gjerne visst mer om hvordan man optimaliserer kostvanene i løpet av syklusen, sammenlignet med bare 31 % av kvinnene mellom 45 og 60 år.

Undersøkelsen er gjennomført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet YouGov. I perioden 19/12-02/01 2023 ble totalt 795 intervjuer gjennomført via internett med norske kvinner i alderen 18-60 år.

50 % ønsker mer kunnskap om hvordan de kan optimalisere kostvanene