Menstruasjonssyklusen og trening 

Trening og mosjon er avgjørende for velværet til over halvparten (52 %) av alle kvinner. Samtidig avstår så mange som 70 % ofte eller noen ganger fra å trene på grunn av hvordan de føler seg i menstruasjonsfasen.

Smerte og PMS-plager (57 %), mangel på ork og energi (53 %) samt kraftige blødninger (51 %) er det som først og fremst hindrer oss fra å trene i menstruasjonsfasen.

Dette hindrer flest kvinner fra å trene under mensen:   Smerte og PMS-plager (57 %)     Mangel på ork og energi (53 %)  Kraftige blødninger (51 %)  

Mens hver fjerde kvinne (26 %) i alderen 18–29 år avstår fra trening på grunn av redusert prestasjonsevne, er den tilsvarende andelen i aldersgruppen 45–60 år bare 8 %. I den sistnevnte gruppen er kraftige blødninger den vanligste årsaken til å avstå fra trening i menstruasjonsfasen. Så mange som 53 % av kvinnene mellom 45 og 60 år oppgir dette som årsak. 

I én av menstruasjonssirkelens fire faser – eggløsningsfasen – stiger østrogennivåene og bidrar til økt styrke og mer energi. Det er i denne fasen at treningen gir aller best effekt, men hele 61 % av alle kvinner kjenner ikke til dette.

Omtrent én av ti (13 %) tror at det skjer i follikkelfasen, 8 % gjetter på lutealfasen og 5 % tror at det er i menstruasjonsfasen. 

Over halvparten (55 %) av alle kvinner tilpasser aldri bevisst treningen etter hvor de befinner seg i menstruasjonssyklusen. Andelen eldre kvinner (45–60 år) som ikke tilpasser treningen, er noe høyere (63 %) sammenlignet med aldersgruppen 18–29 år (52 %). 

49 % av kvinnene skulle ønske de hadde bedre kunnskap om hvordan man kan optimalisere treningen i de ulike fasene av menstruasjonssyklusen. Her er det tydelige forskjeller mellom aldersgruppene. Av de som er 18–29 år, ønsker hele 63 % mer kunnskap, mot 46 % av de som er 30–44 år, og 32 % av de som er mellom 45 og 60 år gamle. 

Undersøkelsen er gjennomført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet YouGov. I perioden 19/12-02/01 2023 ble totalt 795 intervjuer gjennomført via internett med norske kvinner i alderen 18-60 år.

49 % ønsker å få bedre kontroll på hvordan man optimaliserer treningen i de ulike fasene i menstruasjonssyklusen