Menstruasjonssyklusen og velværet

Med hånden på hjertet, har du stålkontroll på menstruasjonssyklusen din og hvordan den påvirker velværet ditt? Over halvparten (55 %) av alle kvinner skulle ønske de hadde mer kunnskap om hvordan menstruasjonssyklusen fungerer for å kunne påvirke eget velvære i de ulike fasene. Interessen er spesielt stor blant yngre i aldersgruppen 18–29 år, hvor 75 % ønsker mer kunnskap om menstruasjonssyklusen for å kunne føle seg bedre.

55 % skulle ønske de hadde mer kunnskap om hvordan menstruasjonssyklusen fungerer 

I underkant én av tre (29 %) mener at de har svært god kunnskap om hvordan en menstruasjonssyklus fungerer og hvordan de ulike fasene i syklusen kan påvirke kroppen og velværet. Til sammenligning fører så mange som 49 % faktisk dagbok over egen menstruasjonssyklus i et forsøk på å få bedre oversikt, og de fleste av disse (32 %) gjør det via en app. Det er rett og slett et kunnskapshull som må fylles.

Slik har vi det i de ulike fasene av syklusen 

De aller fleste (87 %) opplever at de påvirkes fysisk eller mentalt i menstruasjonsfasen, som inntreffer omtrent på dag 1–7 i syklusen. De fleste (56 %) opplever smerter og kramper, etterfulgt av humørsvingninger (42 %) og energiløshet (39 %).

87 % påvirkes i menstruasjonsfasen, de fleste får smerter og kramper 

I follikkelfasen, som inntreffer rundt dag 7–14, opplever seks av ti (61 %) en viss påvirkning på velværet. 22 % opplever humørsvingninger, mens 21% har smerter eller kramper. Andre bivirkninger er ømme bryster (18 %), energiløshet (17 %), økt sexlyst (15 %) og hodepine/migrene (13 %).

I eggløsningsfasen, omtrent dag 14–15 i menstruasjonssyklusen, opplever over halvparten (56 %) at velværet påvirkes. En av fem (19 %) opplever smerter eller kramper, mens 16 % får økt sexlyst.

27% får ökad sexlust i ägglossningsfasen, 20% upplever värk eller kramper.

I lutealfasen, omtrent på dag 15–28 inkludert dagene rett før mensen, opplever halvparten (50 %) en eller annen form for påvirkning på hvordan de har det. Nesten en femtedel (18 %) har humørsvingninger, mens andre rammes av ømme bryster (16 %) og nedstemthet (13 %).

87% påvirkes i menstruasjonsfasen  61 % påvirkes i follikkelfasen   56 % påvirkes i eggløsningsfasen  50 % påvirkes i lutealfasen 

Generelt velvære i de ulike fasene 

Når det gjelder det generelle velværet i menstruasjonsfasen, oppgir over halvparten (60 %) at de befinner seg mellom 1 og 5 på en tipunkts skala, hvor 1 er veldig dårlig. 

En femtedel (21 %) befinner seg mellom 7 og 10, men det er klare forskjeller mellom aldersgruppene. 33 % av kvinnene mellom 45 og 60 år angir mellom 7 og 10, mens bare 17 % av kvinnene mellom 18 og 29 år angir samme grad av velvære i menstruasjonsfasen.

I follikkelfasen har mange det heldigvis betydelig bedre. Her mener 41 % at det generelle velværet deres ligger mellom 7 og 10, mens 29 % angir mellom 1 og 5 på skalaen. Også i denne fasen har de eldre kvinnene det bedre enn de yngre – så mange som 49 % av de mellom 45 og 60 år, vurderer at de ligger mellom 7 og 10, sammenlignet med 36 % for aldersgruppen 18–29. 

I eggløsningsfasen føler 50 % seg så bra at de angir mellom 7 og 10 på tipunktsskalaen for velvære. Herlig! En drøy femtedel (21 %) angir så høye tall som 9 eller 10. I aldersgruppen 45–60 år oppgir hele 28 % at de har det veldig bra i denne fasen, mot bare 20 % i gruppen 18–29 år. 

En drøy femtedel (22 %) av kvinnene oppgir at de ikke har det så – det vil si et sted mellom 1 og 5 på skalaen – i eggløsningsfasen.

I lutealfasen synker velværet litt igjen. Her oppgir nesten halvparten (46 %) at de har det så bra som mellom 7 og 10 på skalaen. Men selv i denne fasen er det tydelig at den eldre målgruppen har det bedre enn den yngre. I aldersgruppen 45–60 år oppgir 52 % et tall mellom 7 og 10, sammenlignet med 48 % blant kvinnene mellom 18 og 29.

Undersøkelsen er gjennomført av menings- og markedsundersøkelsesfirmaet YouGov. I perioden 19/12-02/01 2023 ble totalt 795 intervjuer gjennomført via internett med norske kvinner i alderen 18-60 år.