Vår innstilling til bærekraft
Vår innstilling til bærekraft

Vår innstilling til bærekraft

Bærekraft er ikke bare et moteord: det er nøkkelen til planetens overlevelse. 
 
Vi trenger jo neppe fortelle deg at den globale oppvarmingen er et av de alvorligste problemene verden står overfor. Men vi vil du skal vite at Essity – som produserer bind, truseinnlegg, tamponger og intimvask av merket Libresse (altså vi!) – jobber hardt for å produsere sikre produkter, og gjøre det på en både miljømessig og sosialt bærekraftig måte. Vi vil forbedre livet for kvinner og transpersoner over hele verden, og det er ikke noe som lar seg gjøre om vi samtidig ødelegger den planeten som er vårt hjem. Alt henger sammen! 
 
Vi i Libresse er stolte over å produsere og utvikle våre produkter på en bærekraftig måte. Som organisasjon har vi alltid jobbet bevisst for å verne planeten og dens ressurser – fra materialer vi kjøper inn og hvordan vi tilvirker, til hva vi leverer til våre forbrukere. Vi vet at vi har langt igjen, men vil likevel at du skal henge med på vår bærekraftsreise der vi deler med oss om hva vi vet og hvordan det skaper en bærekraftig utvikling i hvordan vi jobber.

Redusert karbondioksidutslipp

Når vi snakker om karbondioksidavtrykket så mener vi den samlede mengden drivhusgasser – for eksempel karbondioksid (CO₂) og metan (CH₄) – som slippes ut i atmosfæren når man produserer, bruker og kaster et produkt. Som du vet så bidrar høye nivåer av karbondioksid til den globale oppvarmingen og gjennom å redusere våre karbondioksidutslipp så reduserer vi også vårt klimaavtrykk.  
 
Vi beregner de minskede CO₂-utslippene gjennom en livssyklusanalyse av produktet. Den ser på produktets totale miljøpåvirkning, fra produksjonen av råmaterialet, til anvendelsen, avfallshåndteringen og transport. Alt.
 
Når det gjelder alle våre Ultra-bind og truseinnlegg med absorberende kjerne, har vi minsket karbondioksidutslippene med 6 %. Det beregnes som et gjennomsnitt for alle disse produktene og gjelder den siste oppdateringen av Ultra-bind fra 2018 og truseinnlegg med absorberende kjerne 2016. Da snakker vi om endringer vi har gjort både i produktene, emballasjene og produksjonen. Livssyklusanalysen utføres i samsvar med ISO-standardene i 14040-serien, med spesifikke regler for produktkategorier og er gransket av en tredjepart.
 
I våre fabrikker har vi gått over til 100 % fornybar elektrisitet (sol-, vann- og vindkraft samt biomasse) i stedet for begrensede energiressurser som olje, kull og naturgass. Fornybar elektrisitet gir et redusert karbonavtrykk når man sammenligner med elektrisitet som utvinnes fra fossile drivstoffer. Den er også strengt regulert og overvåkes nøye.
 
Å benytte fornybar elektrisitet krever at det er på plass en sertifisering som opprinnelsesgaranti. Essity har sertifikat på at fornybar elektrisitet benyttes 100 % ved produksjon av produkter i våre fabrikker.

Produktinnovasjon

Vi leter stadig etter nye og smarte måter å gjøre våre produkter bedre for, og skånsommere, mot miljøet. Gjennom å gjøre bevisste materialinnkjøp og hele tiden utvikle innovative måter å gjøre nye, mer effektive og bedre produkter.
 
Bærekraft begynner med ansvarlig forsyning, dessuten er det superviktig at vi alltid tenker over hvordan på vi kan redusere miljøpåvirkningen gjennom nye produkter med smart design og gode materialvalg. Et eksempel er at vi har valgt å kun benytte papirmasse fra ansvarlige forvaltede skoger i våre Ultra-bind og absorberende truseinnlegg. Et annet er at vi nå har mindre plast på baksiden av Ultra-bindene. Å være snill mot miljøet betyr alt for oss, derfor jobber vi med å være det i hver eneste lille del av det vi gjør.

Emballasje

Selvfølgelig er det det som er inni som teller, men hvordan vi velger å pakke inn våre produkter og sende dem ut i verden spiller også en rolle. Vi jobber derfor med å redusere størrelsen på emballasjene og der det ikke er mulig, gjør vi i stedet en forskjell ved å benytte mer bærekraftige materialvalg. Altså slik:

1. Mindre emballasjemateriale

Tynnere produkter betyr mindre emballasje og dermed mindre avfall. Siden 2008 har vi lyktes med å minske emballasjeavfallet med 14 % for våre tynne bind. (De er jo dessuten mer praktiske og behagelige å ha på seg – en vinn-vinn ganske enkelt!


2. Flere bærekraftige emballasjer

Vi har også gått over til å ha emballasjer av fornybare materialer for en stor del av sortimentet.


Ultra-bind

  1. Når det gjelder våre Ultra-bind, så består minst 50 % av den ytre emballasjen av plast fra fornybare kilder. I dette tilfellet er det plast fra ansvarsfullt dyrkede sukkerrør, som kan gjenvinnes. De 50 % fornybare emballasjene er verifisert i henhold til EN 16604 2015 eller ASTM D6866.
  2. At vi, på våre ytre emballasjer til Ultra-bindene kan skrive «resirkulerbar emballasje» er basert på en vurdering i samsvar med ISO 14021 (Egne miljøuttalelser), ISO 18604 (Emballasjer og miljøet) og RecyClass-kravene.

Truseinnlegg med absorberende kjerne

  1. Papirforpakningene for våre truseinnlegg består av fornybare fibre og kan også resirkuleres!
  2. At det står «resirkulerbar emballasje» på dem er basert på en vurdering i samsvar med ISO 14021 (Egne miljøuttalelser), ISO 18604 (Emballasje og miljøet) og CPI- og CEPI-retningslinjer for gjenvinningskapasitet.*

* Den faktiske gjenvinningskapasiteten for materialet avhenger av mulighetene for gjenvinning lokalt.