Ei kvinne i strikket genser i en sofa - Libresse

Alt blir feil og jeg gjør ingenting riktig – om dårlig selvtillit og hvordan man kan forbedre den!

Føles det som om du mislykkes med ALT du gjør? Som om den enkleste oppgaven er for krevende og ingenting blir riktig eller bra? Da er det nok sånn at selvtilliten svinger – noe som ikke er uvanlig under puberteten. Grunnen til at selvtilliten reduseres er at hjernen har gått inn i en stor omkoblingsfase og at det er ikke lett å vite hva man kan, hva man er flink til og hvordan man skal oppføre seg.

Hva er selvtillit?

I motsetning til selvfølelse, som handler om å ha en indre følelse av å være akseptert, handler selvtillit om å ha tro på sin egen evne til å prestere, greie ting og gjøre ting. Har man god selvtillit, så synes man det er herlig å gjøre og greie noe vanskelig. Man blir også sikrere på at det vil gå bra neste gang man gir seg i kast med noe utfordrende. Og gangen etter det – litt som en god spiral. Det er lett å tro at om man har god selvfølelse, må man også ha god selvtillit, men det er slett ikke sikkert. Det er lettere å ha det ene om man også har det andre, men det er også vanlig at man kompenserer for en dårlig selvfølelse ved å fokusere på det man presterer og greier, i stedet for å vite at man absolutt er god nok om man ikke alltid lykkes.

Dårlig selvtillit

Å ha dårlig selvtillit gjør at man lar være å gjøre ting man ikke tror man greier, at man er overbevist av at man vil mislykkes eller gjøre noe feil om man prøver. Man kan ha dårlig selvtillit på enkelte områder, og strålende selvtillit på andre. På samme måte som god selvtillit kan føre til noe bedre, så kan dårlig selvtillit føre til at man slutter å tørre å prøve noe nytt, og dermed føler seg verre og verre – som en god spiral, men HELT motsatt.
Dårlig selvtillit kan slå til når man minst venter det. Kanskje er man trist og lei, og da passer det ikke så bra å ta på seg en stor oppgave. Dersom det føles slik, pleier dårlig selvtillit å gå over ganske raskt. Hvis man langsomt har fått lavere og lavere selvtillit lenge og føler seg verdiløs stort sett hele tiden, må man jobbe med det.

Hvordan får man bedre selvtillit?

God selvtillit kommer ikke i posten, men er noe man må jobbe med hele tiden. Ettersom alle er forskjellige, kan det være forskjellige ting som fungerer – men generelt sett pleier disse tipsene å gi litt mer tro på seg selv.

GJØREMÅLSLISTE for å øke selvtillit!

  • Bli kjent med deg selv – få oversikt over dine evner så du kan unngå ting som er helt umulige.
  • Gjør ting – selvtillit henger sammen med prestasjon. Tør du å teste ut nye ting og greier dem, blir selvtilliten litt bedre for hver gang.
  • Jobb med deg selv – øv deg på å gjøre ting som er viktige for deg!
  • Ikke sammenlign deg selv med andre – du er bra akkurat som du er!
  • Gi deg selv belønninger – tenk på alt det bra du gjør!
  • Utfordre deg selv – prøv ut nye ting og ikke gjør som du alltid gjør. Jo vanskeligere ting du prøver deg på, desto mer greier du!

Kan man øke selvtillit?

Nei. Eller jo – om du jobber med listen du nettopp leste, vil du få bedre selvtillit i lengden. Men det finnes ingen snarvei som fjerner den dårlige selvtilliten over natten. Du, som alle andre, må jobbe med å tro på deg selv og at du kan. Det viktigste er at du tillater deg selv å være et menneske som lykkes noen ganger og mislykkes andre ganger, og som kan tenke at så lenge du gjør så godt du kan, er det nok. Alt handler jo ikke om å være best, rekke mest eller lykkes med alt man gjør – du kjemper videre, prøver og lærer mens du gjør det.