En illustration av att byta tampong på toaletten

Informasjon om TSS

TSS (Toxic Shock Syndrome/Tampongsykdom) er en meget sjelden, men alvorlig sykdom som kan ramme menn, kvinner og barn. Den forårsakes av en gift fra en vanlig forekommende bakterie (gule stafylokokker) som ofte finnes i menneskekroppen. Omtrent halvparten av alle tilfeller oppstår hos menstruerende kvinner. TSS har blitt koblet sammen med tampongbruk, men kan også oppstå når tamponger ikke brukes. TSS må behandles i et tidlig stadium, da den ellers kan ha dødelig utgang.

Sykdommen har vanligvis følgende symptomer:

  • plutselig, og høy feber, over 39°C
  • brekninger og/eller diarè
  • matthet og svimmelhet
  • vondt i halsen og hodepine, eller muskelverk
  • rød og varm hud

Hvis noen av disse symptomene oppstar, behøver det ikke være TSS, men ta ut tampongen som et forebyggende tiltak og oppsøk lege. Husk å nevne TSS og att du har mensen. Hvis du tidligere har hatt TSS bør du rådføre deg med din lege før du bruker tampong igjen.

Medisinsk ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på denne siden er lest og godkjent av Libresses jordmor. Den medisinske informasjonen i denne artikkelen er imidlertid bare ment til informasjonsformål og må ikke brukes til å stille diagnoser eller gi behandling. Rådfør deg alltid med lege for å få informasjon om spesifikke helsetilstander.