Målet vårt: å bryte tabuet rundt V-zone* og fjerne stigmaet.

Vår overbevisning
Gjennom glede og smerte, utflod og blod, fra din første mens til den siste og alt imellom, er vaginaer og vulva kroppsdeler fulle av krefter som vi må rose og ta vare på. Vi vil bryte tabuet rundt mensen, vaginaer og vulva, slik at alle med livmor over hele verden vil føle seg styrket og få muligheten til å leve livet slik de vil, uten frykt eller skam. 
Gjør det enklere for alle med livmor over hele verden til å elske sitt underliv
Kreftene i det skrevne ordet må aldri undervurderes, men forandring krever også handling. Det er mye ansvar som kommer med en livmor, og i blant kan man ha behov for litt støtte. PROJECT V er vårt initiativ for å skape forandring og støtte i opplevelsene.   

Gjør det enklere for kvinner å ta hånd om intimpleien

Kraften i det skrevne ord må aldri undervurderes, men forandring krever også handling. Det er mye vi skal håndtere som kvinner, og i blant har man behov for litt støtte. PROJECT V er vårt initiativ for å skape forandring og støtte kvinner i sine opplevelsene.

* Vi kaller vagina, vulva og fremsiden av underlivet for V-Zone.