Endometriose er en tilstand som gir spesielt sterke menstruasjonssmerter. Den kommer av at det dannes vev som ligner livmorslimhinnen også andre steder i magen rundt det indre underlivet. En vet ikke helt årsaken til at dette skjer hos enkelte, men vi vet at tilstanden påvirkes av hormoner, og når man starter å menstruere er det noen som utvikler denne tilstanden. Ved menstruasjon vil det bety at det også kan komme blødning fra en slik livmorslimhinnen andre steder i magen. Smertene blir derfor spesielt sterke ved menstruasjonsblødning og for endel jenter ved eggløsning. Behandling mot endometriose er smertestillende og eventuelt hormonbehandling dersom legen vurderer at det en bør prøve ut dette.

Det er gjerne slik at det er litt eldre jenter som kan oppleve dette, ettersom tilstanden utvikler seg under hormonell påvirkning over tid. Det er altså ikke slik at helt unge jenter skal mistenke endometriose i startfasen av menstruasjon selv om smertene oppleves kraftig.