Alt personell som utfører abort har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å si noe uten tillatelse fra kvinnen som tar abort. Legen vil nok oppfordre deg til å snakke med foreldrene dine om dette, og kanskje også tilby seg å være med å snakke med de.