Innstillinger og bruk av cookies

Standardinnstilling for denne nettsiden er å tillate alle cookies. Dette sikrer at du får den beste opplevelsen av nettsiden.

Hvis du vil fortsette med disse innstilingene trenger du ikke gjøre noen endringer.

For å finne ut mer om hvordan vi bruker cookies eller endre innstillingene dine, klikk her.

 

Personvernerklæring

Vilkår for bruk

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA
SCA Hygiene Products AS
Orgnr 915620019

Referanser nedenfor til “SCA”, “oss” eller “vi” er referanser til Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) som tilbyder av denne nettsiden, med mindre det fremgår at en side eller tjeneste leveres fra en annen enhet eller organisasjon. Disse bruksvilkårene skal gjelde for nettsider og andre tjenester som det refereres til i disse vilkårene.

SCA vil på sin nettside og i disse bruksvilkårene forholde seg til svensk lov. Men fordi SCA Group også omfatter enheter over hele verden, er det viktig å legge merke til at dersom et annet selskap angis som tilbyder, vil det være de nasjonale lovene i det landet hvor dette selskapet er registrert som gjelder. I slike tilfeller skal nasjonale lover gjelde og følges i den grad det er påkrevet.

Vilkår og betingelser

Materiellet på denne nettsiden er levert av SCA som en tjeneste til deres kunder og kan kun brukes til informasjonsformål. Enkeltkopier kan lastes ned i henhold til bestemmelsene nedenfor.

Ved å laste ned materiell fra denne nettsiden samtykker du i disse vilkårene. Dersom du ikke samtykker i dem, kan du ikke bruke nettsiden eller laste ned materiell fra den.

Informasjon om varemerke

Alle navn, logoer og varemerker tilhører SCA, deres samarbeidspartnere, tilknyttede selskaper eller lisensinnehavere.

SCAs varemerker eller merkevarenavn kan kun brukes i henhold til det som angis i disse bruksvilkårene eller med skriftlig tillatelse fra SCA.

Enhver bruk av SCAs varemerker i forbindelse med markedsføring og promotering av SCAs produkter krever forhåndsgodkjenning.

Begrenset bruk/lisens

Alt innhold på denne nettsiden, som tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp og programvare tilhører SCA eller innholdets leverandører og beskyttes av svenske og internasjonale lover om opphavsrett. Uautorisert bruk eller distribusjon av materiell på denne nettsiden kan bryte lover om opphavsrett og varemerker og/eller andre lover og er underlagt så vel sivile som strafferettslige sanksjoner.

Denne nettsiden, eller deler av den, kan ikke reproduseres, kopieres, selges, videreformidles eller på annen måte utnyttes kommersielt med mindre SCA har samtykket skriftlig i dette. Du kan kun laste ned en kopi av informasjonen på SCAs nettsider til en datamaskin for personlig, ikke-kommersiell, intern bruk.

Du kan ikke endre, bruke eller overføre informasjonen i kommersiell hensikt og heller ikke fjerne opphavsrettighetsmerker eller annen informasjon om informasjonens eierskap. Du samtykker i at du har ansvar for å hindre enhver uautorisert kopiering av materiell samt å sikre at alle ansatte og kontraktører, hvis relevant, i din organisasjon følger disse retningslinjene.

Du er ansvarlig for at alle gjeldene opphavsrettslover følges. Vi tillater at du tar kopier av denne nettsiden ved behov når du ser på den, og du kan skrive ut en kopi av det du måtte trenge av innholdet på nettsiden til privat bruk. All annen bruk er strengt forbudt. Du kan ikke forme nettsiden eller lenke den til en annen side enn hjemmesiden uten at skriftlig samtykke er innhentet på forhånd.

SCA gir deg ingen uttrykt eller underforstått rett til patenter, opphavsrett, varemerker eller forretningshemmeligheter.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på nettsiden gis «som den er» uten noen form for uttrykt eller implisitt garanti, inklusiv garantier om salgbarhet, ikke-krenkelse av åndsverk eller egnethet for et bestemt formål. Dersom SCA legger ut lenker til nettsiden til en tredjepart, er slik lenking kun en hjelp for brukere, og SCA fraskriver seg alt ansvar for innholdet eller nøyaktigheten på den informasjonen som gis på en slik nettside.

Under ingen omstendigheter skal SCA holdes ansvarlig for eventuelle skader, inkludert og uten begrensning til, erstatning for tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av data som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen, selv om SCA har blitt informert om muligheten for slike skader.

SCA garanterer heller ikke for at den informasjonen som gis på en tredjeparts side er nøyaktig eller fullstendig med tanke på tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer som kan inngå som en del av denne informasjonen. SCA kan gjøre endringer på dette innholdet, eller på de produktene som er beskrevet her, til enhver tid og uten varsel. SCA forplikter seg ikke til å oppdatere informasjon eller annet materiell på denne nettsiden.

Brukergenerert innhold

Alt materiell, informasjon eller annen kommunikasjon som du overfører til eller legger ut på denne nettsiden anses som ikke-konfidensielt, royalty-fritt, ugjenkallelig, fullt underlisensierbart og ikke-proprietært («kommunikasjon»). SCA fraskriver seg alle forpliktelser i forbindelse med kommunikasjonen.

SCA står fritt til å fremlegge, kopiere, distribuere, innlemme og/eller på annen måte bruke kommunikasjonen sammen med alle data, bilder, lyder, tekst og annet innhold til alle typer kommersielle eller ikke-kommersielle formål.

Dersom du sender personlige data til denne nettsiden eller på annen måte til SCA, samtykker du i SCAs bruk av slike data med det formål å evaluere informasjonen og å markedsføre SCAs produkter og tjenester, inkludert en rett til å overføre dataene til tredje land og legge inn dine personlige data ut på internett. SCA vil være underlagt svensk lov ved slik behandling av personopplysninger, og du kan kontakte SCA dersom du oppdager uriktige opplysninger eller andre problemer relatert til personlige data.

Du kan ikke legge ut innhold som kan bli dømt som støtende eller bryter personvernet til andre personer eller som kan anses som kommersiell markedsføring eller som på annen måte er ulovlig eller upassende. SCA vil slette alt slikt innhold så snart vi blir oppmerksom på det, og vi reserverer oss retten til å ekskludere deg som bruker fra siden vår eller våre tjenester.

Ved bruk av tjenester fra tredjepart, slik som Facebook, vil tredjeparts bestemmelser også kunne gjelde. For eksempel krever Facebook at alle deres brukere og besøkende må samtykke i deres erklæring om plikter og rettigheter (Statement of Rights and Responsibilities), og vi anbefaler at du leser disse betingelsene før du benytter deg av tjenestene til en tredje part.

Annet

SCA kan revidere disse betingelsene når som helt ved å oppdatere denne informasjonen.

SCA reserverer seg etter eget skjønn, retten til å (1) endre disse vilkårene og betingelsene, (2) overvåke og fjerne innlegg og/eller (3) stenge tilgangen til nettsiden når som helst uten forvarsel.

Dersom en betingelse eller bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skulle bli ansett for å være ulovlig, ugyldig eller annen grunn ikke kan håndheves, påvirker dette ikke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende vilkår, betingelser og bestemmelser, og disse skal ikke på noen måte bli berørt eller svekket.

Personvern

Retningslinjer for behandling av personlige data

Det er målet til Svenska Cellulosa Aktiebolaget (“SCA”) og deres datterselskaper (“SCA” “SCA Group”) at alle personer hvis personlige data behandles av SCA alltid skal kunne stole på at deres personvern ivaretas, respekteres og behandles på best mulig måte. Se også SCA Groups etiske retningslinjer.

SCA vil overholde gjeldende nasjonale lover om databeskyttelse som styrer innsamling og bruk av data knyttet til enkeltpersoner ("personopplysninger") samt disse retningslinjene for personvern. Hensikten med disse retningslinjene for personvern er å informere om hvilke informasjon vi mottar om deg samt hvordan denne informasjonen behandles.

SCA, eller relevant partner som angitt her eller på den aktuelle nettsiden, har ansvar for behandling av personopplysninger slik som beskrevet her.

Informasjon – personlige opplysninger

Personlige opplysninger som navn og adresse vil, når du gir dem til SCA, kunne bli behandlet både manuelt og med datamaskiner.

De personlige opplysningene som du angir vil bli behandlet med tanke på å (i) administrere en forespørsel eller avtale med deg, (ii) tilby informasjon og tjenester i forhold til en slik forespørsel eller avtale samt for (iii) markedsførings- og kundeserviceoppfølging og (iv) salg/produktutvikling, alt etter hva SCA anser å være nødvendig. Ved å angi personlig informasjon samtykker du i våre retningslinjer for personvern samt gjeldende vilkår og bestemmelser.

Ethvert besøk på SCAs nettside kan medføre registrering av den IP-adressen som er brukt for slik tilgang. Vi bruker også IP-adressene for å måle hvor mange som bruker SCAs nettside. (En IP-adresse er et unikt nummer som gjør det mulig å identifisere en brukers forbindelse til internett, og den blir automatisk levert av nettleseren hver gang du besøker et nettsted.) Slik innsamling kan også omfatte informasjon om hvordan du bruker nettsiden og som SCA kan bruke for å forbedre nettsiden, skreddersy det innholdet du ser, optimere din brukeropplevelse og registrere bruksfrekvens. Dette gjelder også for alle brukerkonti du har hos SCA. Vi utarbeider også statistiske analyser på bakgrunn av de dataene som samles inn.

Sensitiv informasjon

Dersom du frivillig gir oss sensitiv, personlig informasjon om deg selv (for eksempel informasjon knyttet til fysisk helse), gir du SCA tillatelse til å behandle disse opplysningene i henhold våre retningslinjer for personvern (og eventuell informasjon som gis ved innsamling av slik innsamling) i den grad et samtykke er påkrevet i forhold til gjeldende lov

Utlevering av personlig informasjon til tredjeparter

SCA kan gi dine personlige opplysninger til tredjeparter som en partner eller distributør av våre produkter dersom dette er nødvendig for å oppfylle hensikten med innsamlingen.

De opplysningene som angis vil kunne bli eksportert til andre deler av SCA Group og/eller samarbeidspartnere i land både i og utenfor EU.

Vis forsiktighet når du sender personlige opplysninger på nettet. Det er ditt ansvar å sørge for at passord og personlig informasjon behandles på en trygg måte. Ved å bruke denne nettsiden anerkjenner du at du kjenner til disse risikoene.

Tilgang til og oppretting av personlig informasjon

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger eller du tror at de opplysningene vi har er gale eller ufullstendige, kan du kontakte det SCA-selskapet som står oppgitt på nettsiden. Lokale lover tilsier at du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg. Vi vil oppfylle disse rettighetene så langt vi kan i henhold til de juridiske forpliktelsene som påligger oss.

Du kan kontakte SCA via epost på info@sca.com eller via brev til SCA, Postboks 200, 101 23 STOCKHOLM.

Bruk av cookies

Denne siden bruker cookies. Derfor finner du informasjon om hvorfor man bruker cookies og hvordan du selv kan bestemme om du tillater cookies eller ikke.

Hva er en cookie?

En cookie er en informasjonskapsel som overføres fra harddisken på datamaskinen din til en nettside.

Dette er ikke dataprogrammer, bare små informasjonsfiler som gjør det mulig for nettsidene å lagre og få tilgang til en brukers surfemønstre.

De fleste nettsider bruker cookies, fordi cookies er en del av verktøykassen som gjør internett til en bedre opplevelse for brukerne. Cookies gjør det mulig for nettsider å tilby personlige tjenester (f.eks. huske en innlogging, legge produkter i en handlekurv eller vise relevant innhold).

Det finnes ulike typer cookies: midlertidige cookies (eller sesjonscookies) slettes når nettleseren slås av, mens permanente cookies ikke slettes, men finnes helt til de slettes aktivt eller utgår (noe som avhenger av hvor lenge nettsiden har programmert at cookien skal være aktiv).

Hvordan slettes en cookie?

De fleste nettlesere er stilt inn slik at de automatisk aksepterer cookies.

Du kan deaktivere cookies på nettleseren din, men husk at dersom du gjør det kan du komme til å miste mange funksjoner som du trenger for å kunne bruke nettsiden.

Dersom du ønsker mer detaljert informasjon om cookies, kan du gå inn på www.aboutcookies.org. Der finner du mer utfyllende og uavhengig informasjon om hvordan du kan deaktivere cookies fra nettleseren din samt hvordan du kan slette cookies som allerede finnes på datamaskinen din.

Dersom du ønsker å slette cookies fra mobiltelefonen din, finner du nødvendig informasjon i bruksanvisningen.

Liste over Libresse cookies

Denne nettsiden bruker cookies for at vi skal kunne tilby deg personlige tjenester. Hver gang du besøker nettsiden, vil cookies bli overført og/eller brukt. Disse cookiesene er listet nedenfor.

Formål

Type

Levetid

Første eller tredje part

Støtte programtrafikk

Absolutt nødvendig

Session cookie

1st party cookie

Styre innloggingsstatus

Absolutt nødvendig

Session cookie

1st party cookie

Overvåke bruk

Ytelsescookies

Session cookies og persistent cookies

3rd party cookie

Håndtere brukernes preferanser

Funksjonscookies

Session cookie

1st party cookie

 

Helt nødvendige cookies – Disse cookiene er en forutsetning for at du skal kunne bevege deg rundt på nettsiden og bruke de funksjonene den har, f.eks. tilgang til sikre områder. Uten disse cookiene vil vi ikke kunne tilby deg de tjenestene du etterspør.

Ytelsescookies – Disse cookiene samler informasjon om hvordan brukere bruker en nettside, for eksempel hvilke sider de besøkende besøker oftest, samt om de får feilmeldinger fra nettsider. Disse cookiene samler ikke informasjon som identifiserer en besøkende. All informasjon som disse cookiene samler inn aggregeres og er derfor anonym. Den brukes kun for å forbedre nettsidens ytelse.

Funsjonscookies – Disse cookiene sørger for at en nettside kan huske de valgene du gjør (som navnet ditt, språk eller region) og for at siden skal kunne tilby deg personlige funksjoner. Den informasjonen som disse cookiene samler inn kan anonymiseres, og de kan ikke spore hvilke andre nettsider du besøker.

Kundetiltreknings- og markedsføringscookies – Disse cookiene brukes for å levere annonser som er mer relevante i forhold til deg og dine interesser. De brukes også for å begrense antall ganger du ser en annonse, samt at de måler hvor effektiv annonsekampanjen er. De plasseres av vårt markedsføringsnettverk med [SCA/Tena UK/Bodyform UK etc] tillatelse. De husker at du har besøkt en nettside, og denne informasjonen deles med andre organisasjoner som for eksempel annonsører. Kundetiltreknings- og markedsføringscookies lenkes ofte til nettsidens funksjonalitet og leveres av en annen organisasjon.

Goda vilkårene for bruk

Ved å godta våre vilkår for bruk samt gå inn på og bruke nettsiden samtykker du i å bruke cookies. Du kan også samtykke i vår bruk av cookies ved hjelp av de innstillingene du har gjort i nettleseren din.

Brukergenerert innhold

SCA kan sende deg informasjon, kommentarer eller annet materiell på nettsiden, sosiale medier eller via andre typer nettjenester. Dette gjøres for å tilby informasjon om SCA og produktene våre på enklest mulig måte. Vennligst vær oppmerksom på vilkårene for bruk av slik brukergenerert innhold i våre vilkår og betingelser (se over).

Ikke gi oss informasjon om andre personer med mindre du kan bevise at du har deres tillatelse til å gjøre det.

Libresse Showroom

Kontakt oss

Du kan kontakte Libresse via:

facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram email telephone mail
 
 
 
 
 

Har du glemt passordet ditt?

Ta det rolig! Send bare inn brukernavn eller e-postadresse, så sender vi deg påloggingsopplysningene dine.

Du må fylle ut brukernavn
Oppgitt e-postadresse eller brukernavn finnes ikke.
Nytt passord er sendt til e-postadressen din.
 
 
 
 
 
 
Vent

Abonner på vårt nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du oversikt over oppdateringer på hjemmesiden, tilbud, arrangementer og mye mer. Skriv inn e-postadressen din, så går du ikke glipp av noe som har med Libresse å gjøre!

Du finnes allerede på vår abonnementsliste
Du er nå lagt til i abonnementslisten vår.
Feil e-post
Du må fylle ut dette feltet

Avslutt abonnementet

 
 
 
 
 
 
Vent

Avslutt abonnementet på vårt nyhetsbrev

Var det noe vi sa eller gjorde? :o( Gi oss i så fall beskjed! Vi kommer til å savne deg! Jaja, trøsten er at du jo alltid kan registrere deg på nytt hvis du angrer.

Vi finner ikke e-posten din.
Du er nå fjernet fra abonnementslisten vår.
Feil e-post
Du må fylle ut dette feltet
 
 
 
 
 

Hei! Nettleseren din er for gammel.

Oppdater til én av disse versjonene for å få maksimalt ut av Libresse.no.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Takk for spørsmålet!

Siden eksperten vår mottar så mange spørsmål, svarer vi bare på spørsmål som vi ikke har svar på tidligere på nettstedet.

 
 
 
 
 
 

Fjern konto

Libresse-kontoen din er fjernet.